Algemene voorwaarden Daycare op locatie

 

Dienstverlening

Daycare op locatie biedt kinderopvang op locatie tijdens events, bruiloften en andere gelegenheden aan kinderen vanaf 3 maanden  tot 12 jaar. Hierbij worden alle benodigde materialen zoals speelgoed, luiers, knutselspullen, verkleedkleding, etc  verzorgt door daycare op locatie. Daarnaast zorgt Daycare op locatie ook voor een leuk, uitdagend en passend activiteitenprogramma. Kinderen dienen ruim voor tijd van het event aangemeld te worden via ons contactformulier. Wij vragen hierbij om naam, leeftijd, geslacht en bijzonderheden van het kind plus de contactgegevens van ouders die aanwezig zullen zijn op het event.

De opdrachtgever kan kiezen tussen twee varianten van Daycare op locatie, namelijk:

 1. Een vorm waarbij de kinderen onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers zullen blijven gedurende de opvang.
 2. De andere vorm van opvang is dat de kinderen kunnen in en uitlopen wanneer zij willen, bijvoorbeeld op een bruiloft. Deze vorm van opvang bieden wij vanaf 7 jaar in verband met de veiligheid voor en zelfstandigheid van de kinderen. 

 

Voorwaarden Daycare op locatie

 • Kinderen vanaf 3 maanden tot 12 jaar kunnen worden opgevangen door Daycare op locatie
 • Er zijn altijd 2 of meer pedagogisch medewerkers aanwezig in verband met veiligheidsredenen. Daarnaast wordt er gekeken naar het kind-leidster-ratio volgens Wet Kinderopvang. Op basis hiervan wordt het aantal leidsters bepaalt en ingezet. 
 • Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig en relevant diploma om in de kinderopvang te werken. Daarnaast hebben zij ruime ervaring met de kinderopvang en kunnen zij een Verklaring Omtrent Gedrag aanleveren. 
 • Minimaal een van de aanwezige pedagogisch medewerkers is in het bezit van een EHBO en BHV certificaat. 
 • Om hier bovenstaande redenen wordt er alleen gewerkt met pedagogisch medewerkers van Daycare op locatie en wordt er niet gewerkt met medewerkers van de opdrachtgever. 
 • De opdrachtgever zorgt voor de locatie waar de kinderen worden opgevangen. Deze ruimte dient aan de volgende eisen te voldoen:
  • Er wordt bij het bepalen van de grootte van de ruimte rekening gehouden met 3,5m2 per kind. Bij voorkeur is een extra ruimte waar eventueel bedjes geplaatst kunnen worden, maar dit is geen voorwaarde.
  • Een gesloten ruimte of een makkelijk afsluitbare ruimte waar alleen de kinderopvang plaatsvindt.
  • De ruimte dient van een toilet voorzien te zijn, of het toilet bevindt zich dichtbij de ruimte waar de kinderen worden opgevangen. 
  • De opdrachtgever is verantwoordlijk voor het meubilair in de ruimte. Denk hierbij aan stoelen, tafels, eventueel een bank en lampen. 
  • Als laatste is het belangrijk dat de ruimte veilig is voor kinderen! De opdrachtgever is hierbij verantwoordelijk voor een brandblusser en een nooduitgang. Daycare op locatie zorgt voor een keycord per kind met bijzonderheden van het kind en de contactgegevens van ouders. Daarnaast zorgen wij ook voor een EHBO-koffer en voor stopcontact beveiliging.  

    

Aansprakelijkheid

 • Daycare op locatie is enkel verantwoordelijk voor eigen pedagogisch medewerkers. 
 • Ouders dienen, wanneer zij hun kind brengen bij Daycare op locatie, een dagcontract te tekenen. 
 • Daycare op locatie is WA verzekerd en alleen aansprakelijk wanneer zij zich niet aan de afgesproken voorwaarden heeft gehouden. 

 

Offerte aanvragen

Uiteraard kunt u vrijblijvend een offerteaanvraag doen. Vul hiervoor ons contactformulier in met de volgende gegevens:

In de offerte staan het aantal kinderen, het aantal pedagogisch medewerkers, alle kosten en de algemene voorwaarden van Daycare op locatie. Het aantal pedagogisch medewerkers wordt berekend aan de hand van het leidster-kind ratio dat is vastgesteld in de Wet Kinderopvang van Nederland. Bij kinderen van 0-12 jaar zijn de volgende regels van toepassing:

 • Bij een gemengde groep met kinderen van 0-3 jaar: 1 PM’er op 5 kinderen

 • Bij een gemengde groep met kinderen van 4-13 jaar: 1 PM’er op 10 kinderen.

 • Of 1 PM’er per 6 kinderen, waarvan maximaal 4 kinderen van 0-4 jaar, waarvan maximaal 3 kinderen van 0-2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar

 

Opdrachtbevestiging

Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte dient hij akkoord te geven door middel van ondertekening en retourzending van de offerte naar Daycare op locatie. 

 

Betaling

 • Bij iedere boeking dient minimaal 7 dagen voor de opvang een aanbetaling te worden gedaan van 25% van het totale bedrag.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na het versturen van de factuur te worden betaald.  

 

Annulering

Annuleren van Daycare op locatie dient vroegtijdig en schriftelijk te worden ingediend via ons contactformulier.

  • Tot 30 dagen voor de afgesproken Daycare op locatie rekenen wij geen annuleringskosten

  • 30 tot 7 dagen voor de Daycare op locatie zal aanvangen rekenen wij 75% van het totaalbedrag als annuleringskosten.
  • 7 dagen tot de dag van het event voor de Daycare op locatie zal aanvangen rekenen wij 100% van het totaalbedrag als annuleringskosten.